sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Mekanlar   •   Müzeler   •   Galeriler   •   Sergi Salonları   •   Geçici Mekanlar


Depo | Tütün Deposu


Lüleci Hendek Cad. No: 12
Tophane Beyoğlu İstanbul

212-292 39 56


www.depoistanbul.net


Salı-Pazar, 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilir. Tüm DEPO etkinliklerine giriş ücretsizdir.SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler

Hakkında    Ulaşım   


Depo Tutun Deposu | Hakkinda


Hakkımızda

DEPO, sanatçılar, sanatçı kolektifleri, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumları için bir mekân ve platform işlevi görmek üzere İstanbul’da 2009 Ocak ayında açılan yeni bir kültür ve tartışma merkezidir. Türkiye’den ve Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden sanatçıların işlerine ve etkinliklerine ev sahipliği yapmaya öncelik vermektedir. Sanatçılar arasında işbirliğini ve kültürel etkileşimi kolaylaştırmayı, bölgeye özgü sosyal ve siyasî sorunlar üzerine eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

DEPO, kâr amacı gütmeyen bir kültür kuruluşu olan Anadolu Kültür girişimiyle kurulmuştur. Anadolu Kültür, kurulduğu tarihten bu yana Anadolu’da sanatın dolaşımında itici güç olmuş, kültürler arası ortak çalışmaları ve faaliyetleri desteklemiştir.

DEPO, İstanbul Tophane’de 4 katlı eski bir tütün deposunda (Tütün Deposu) faaliyet göstermektedir. Bina, 2005’ten (9. Uluslararası İstanbul Bienali’nden) bu yana zaman zaman sergi ve proje alanı olarak kullanılmıştır. 2008 yılında binanın özelliklerine müdahale etmeden bir yenileme çalışması yapılmıştır.

Tütün Deposu aynı zamanda yöneticiliğini Sylvia Kouvali’nin yaptığı uluslararası sanat galerisi RODEO’ya ev sahipliği yapmaktadır.


DEPO Etkinlikleri

• Sergiler, film ve video gösterimleri
Sanat programında, bölgesel ortaklarımızla birlikte düzenlenen sergilere ve film ve video gösterimlerine yer verilmektedir. Bu etkinliklerde temel hedef işbirliğini sağlamaktır. Bu nedenle, uzun vadede ilişki kurmayı teşvik eden ve kurulan ilişkileri canlı tutan projelere öncelik verilmektedir. DEPO ekibi, yerel ve uluslararası
ortaklarıyla işbirliği içinde projeler başlatırken; mekân, sanat programına uyan projelere ve gezici etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Sanat projelerinin, bölgedeki sanat pratiklerinin sosyo-politik etkilerini de ele alması hedeflenmektedir. Tütün Deposu aynı zamanda 12 Eylül - 8 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek
11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin mekânlarından biridir.

• Konferanslar, paneller, atölye çalışmaları ve sanatçı konuşmaları
DEPO’da bölgesel ortaklarımızla birlikte sanat pratikleriyle ilgili güncel sorunları ve sosyal ve politik açıdan ilgili temaları konu alan konferanslar, paneller ve sanatçı söyleşileri düzenlenmektedir. Ayrıca, DEPO projelerine katılan tüm sanatçı, küratör ve diğer kişi ve gruplar işlerine dair sunum yapmaya ve projelerinin genel temalarını değerlendirmeye davet edilmektedir.


• E-Dergi: ‘Red Thread’ / www.red-thread.org
Üç aylık e-dergi “Red Thread”, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’dan sanatçılar, küratörler, akademisyenler, teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında faaliyet gösterenler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak aktif bir platform olarak tasarlanmıştır. Amacı, geniş bir jeopolitik bağlamda sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş kesimlere yaymak, böylece resmî sanat tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Batı anlatılarının egemenliğine meydan okumaktır. Dergide, bölgede yaşayan yazarlarca kaleme alınmış, ama sadece özgün dillerinde okunabildikleri için uluslararası
okuyuculara ulaşamamış metinlerin çevirilerine yer verilecektir. Yeni araştırmalar sayesinde, hem sanat tarihindeki dönüm noktalarına, hem de bölgedeki güncel sanat pratiklerine ilişkin yeni yorum ve okumaların önünü açacak metinler yazılacaktır. “Red Thread”de yayınlanan metinlerin tümü İngilizce ve Türkçe’nin yanı sıra özgün dillerinde de okunabilecektir. Derginin ilk sayılarının genel yayın yönetmenliğini, WHW/What, How & for Whom Kolektifi (11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin küratörleri) üstlenecek, uluslararası editör ve danışma kurulları ise farklı bakış açılarının yansıtılmasını sağlayacaktır. Red Thread’de ele alınan temalarla ilgili DEPO’da bir uluslararası paneller dizisi düzenlenmesi planlanmaktadır.

DEPO’nun bütün etkinlikleri ücretsizdir.


Serginizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.comİletişim             Hizmetlerimiz             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi