sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Mekanlar   •   Müzeler   •   Galeriler   •   Sergi Salonları   •   Geçici Mekanlar


Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi


Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu. No: 2
Tophane Beyoğlu İstanbul

212-293 46 48


Pazartesi günleri hariç hergün saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler

Hakkında    Ulaşım    Ziyaret Saatleri   


Tophane i Amire Kultur ve Sanat Merkezi | Hakkinda
İstanbul şehrinin Tophane semtinde yeralan ve Tophane-i Amire olarak tanınan, İstanbul’un fethinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına kadar işlevini sürdüren “Top Döküm Binaları” uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında kalmıştır. Bir dönem Askeri Müze işlevi verilmesi düşünülen yapılar topluluğu 1992 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi ve Askeri Müze yetkilileri arasında düzenlenen bir protokol ile üniversitemize devredilmiştir.

İstanbul’un fethinden önce “Metopon” olarak adlandırılan, Osmanlılar döneminde ise “Tophane” adını alan semtte, top döküm tesislerinin inşasının Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatıldığı bilinmektedir. Bir top döküm binası ve topçular kışlası inşası ile başlayan yapılaşma, daha sonraki dönemlerde yeni yapıların eklenmesiyle birlikte giderek yaygınlaşmıştır. III. Selim döneminde başlatılan yenileşme hareketleri ordu da yansımasını bulmuş ve Tophane semtinde top döküm tesislerine ek olarak Topçu ve Top Arabacıları Kışlaları inşa edilmiştir. Top döküm binalarında topların dökümü gerçekleştirilmiş, kışla binalarında ise askeri eğitim verilmiştir. Bu döneme ait ve Tophane semtindeki yapılaşmayı gösteren çok sayıda görsel doküman mevcuttur.

Tophane semti ve top döküm tesisleri ile birlikte diğer askeri yapıların inşası konusu, zaman içerisinde bilinçli olarak uygulanmış bir tasarım projesinin parçaları olarak yorumlanmalıdır. Yer seçiminden itibaren başlayan bu tasarım süreci zaman içerisinde olgunlaşmış ve diğer yapılarıyla birlikte bir askeri ve sanayi işlevli bir semtin oluşmasına yol açmıştır. Bu yapılardan günümüze sadece, yamaçta yeralan iki top döküm binası ile yapımı 1851 yılına tarihlenen ve “Tophane Kasrı” olarak bilinen yapı kalmıştır.

Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kullanımında olan yapılar topluluğu, çok amaçlı sergi holü olarak işlevlendirilmiştir.

Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.com

İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi