sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Sanatçılar Güncel Sergisi Olan Sanatçılar


Aydın Ayan


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler    Görseller

Özgeçmiş   
1959-1964 ilköğrenimini Çaykara, şahinkaya 2 ilkokulu'nda yaptı.
1964-1971 Çfaykara Ortaokulu'nda başladığı ortaöğrenimini Kırıkhan Ortaokulu'nda sürdürdü, Kırıkhan Lisesi'nde tamamladı.
1972-1977 istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Resim Bölümü'nde 1972-73 öğretim yılında Prof. Sabri Berkel ve Doç.Reşat Atalık yönetimindeki Desen Atölyesi'nde;
1973-74 ve 1974-75 öğretim yıllarında Prof Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi'nde,
1975-76 ve 1976-77 öğretim yıllarında Prof Neşet Günal Atölyesi'nde öğrenim gördü .
1977 "Brecht-Bruegel ilişkisi" konulu Yüksek Lisans kuramsal çalışmasını yaptı.
Prof. Sabri Berkel ve Doç. Fethi Kayaalp yönetimindeki Gravür Atölyesi'nden sertifika aldı.
1979 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümüne Asistan olarak girdi.
1980 Ressam M. Can Ayan (Göksan) ile evlendi. (şahitleri: Prof. Neşet Günal ve Doç. Devrim Erbil)
1981 Burdur, 57.Er Eğitim Tugayı'nda Kısa Devre askerlik görevi yaptı.
1982 2 Ağustos, Kızı Burcu doğdu.
1983 (08. 07. 1983) M. S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Resim Ana Sanat Dalı'nda Sanatta Yetirlilk Diploması aldı.
1986 Türk ve ingiliz Hükümetlerinin Kültürel Değişim Programı çerçevesinde British Council'in açmış olduğu sınava tüm dallarda katılan 160 aday arasında 2. seçilerek burs almaya hak kazandı ve ingiltere'ye gitti.
1986-1987 ingiltere'nin Norwich kentinde The Bell School of Languages'da (Old House) dil eğitimi görerek sertifika aldı.
1987 Goldsmiths' College of London University'de "Epic Aspects in English Painting" (ingiliz Resminde Epik Üğeler) konulu kuramsal bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı bir raporla British Council'a (Londra) sundu. Londra, Harringey Art Council'in sipariş ettiği 95 metrekarelik mozaik panoya iki ressam arkadaşıyla birlikte imza attı. 1986-87-88-90-91-93-2003, 04, 05, 06 yıllarında: ingiltere, iskoçya, Hollanda Belçika, Fransa, ABD, ispanya, Azerbeycan, Norveç, Avusturya, Üekoslovakya ve Macaristan gibi ülkelerin değişik kent ve müzelerinde kültürel ve sanatsal nitelikli araştırma inceleme, bilgi-görgü arttırma gezileri yaptı.
1988 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı'nda Üğretim Görevlisi kadrosuna atandı.
1990 24.10.1990. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 2547 sayılı Yüksek Üğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik Sınavını başararak Resim Ana Sanat Dalı'nda Üniversite Doçenti ünvan ve yetkisi aldı.
1992 22 Ocak, Miman Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'nda Doçent kadrosuna atandı.
1993 Eisenhower Exchange Fellowships "Türkiye için (Tek Ulus) programı kapsamında değişik dallardan seçilen on bursiyerden biri olarak "Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi", Kültür ve Sanat konularında ABD'nin çeşitli yerlerindeki oniki eyalette, 50 dolayında müze, kültür merkezi, çağdaş sanat enstitüsü, üniversite ve orta öğretim kurumunda araştırma-inceleme ve randevulu görüşmeler yaptı. Araştırma-inceleme ve görüşmelerinin sonucunu bir konuşma ve yazılı bir raporla Eisenhower Exchange Fellowships'e (Philadelphia-U.S.A.) sundu.
1993-1994 Capitol Alışveriş Merkezi'nin (Altunizade) sahibi olduğu Capitol Art Gallery'nin kuruculuğu, danışmanlığı, sergiler yapımcılığını yaptı.
1994 Almanya'da yayınlanan Ansiklopedik sözlük, Das Bertelsmann Lexikon'da (Verlagshaus GmbH Stuttgart Germany) "Ayan, Aydın"a yer verildi.
1994-96 iki dönem için Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UNESCO-A.I.A.P.) Türkiye şubesi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi (1994-95, 1995-96).
1995-1996 Dünyanın 100 değişik ülkesinden Eisenhower Exchange Fellowships bursunu almış 1000 civarında kişinin özgeçmişine yer verilen "EEF Directory"de "Sanatçı" ve "Eğitimci" olarak Aydın Ayan'a yer verildi.
1997 Metnini Ahmet Oktayın yazmış olduğu AYDIN AYAN kitabı Bilim Sanat Galerisi Yayınlarından yayımlandı.
1998 Aydın Ayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kadrosunda Profesörlüğe yükseltildi ve atandı.
1999 15 Haziran tarihinde yapılan seçim sonucunda Aydın Ayan MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığına seçildi, altı aylık süre için vekaleten atandı. Altı ay sonra yapılan seçimlerde, tekrar bölüm başkanlığına seçildi, yeniden vekaleten atandı. 15 Haziran 2000 tarihinde yapılan seçimlerde üçüncü kez bölüm başkanlığına seçildiği halde o zamanın dekanınca ataması yapılmadı.
1999-2000 TC Devlet Planlama Teşkilatı VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 'Kültür' ve 'Plastik Sanatlar! alt komisyon başkanlıklarını yaptı ve hazırladıkları raporu DPT'ye sundu. ilgili rapor DPT tarafından konusunda örnek rapor seçildi.
2000 Eczacıbaşı/Vitra Seramik fabrikasında 'Tuvalden Toprağa' Projesi kapsamında Seramik-heykel çalışmaları yapmıştır.
2001-2003 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörler Kuruluşnda, Fakülte Kuruluşna Profesör Temsilcisi olarak seçildi ve görev yaptı.
2001 15 Kasım 2001 tarihinde seçilmiş olduğu MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
13 Aral?k 2002-13 Aralık 2005 tarihleri arasında seçilmiş ve atanmış olduğu MSÜ GSF Resim Bölümü Başkanlığı görevini ikinci kez yaptı.
2002 Bilim Sanat Galerisi Yayını olan Yalçın Karayaşızı kitabının metnini yazdı.
2003 20 Ekim 2003 tarihinde Kültür-Sanat, Basın-Yayın-Tanıtım, Halkla ilişkiler ve Uluslar arası ilişkilerden sorumlu MSÜ Rektör Yardımcığı görevine atandı.
2003 Kültür-Sanatıtan sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla sorumluluk alanı içinde bulunan MSÜ Resim Heykel Müzesi Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
2004 Uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olması sıfatıyla, 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin üyesi olduğu AB Sokrates/Erasmus Programı Koordinatörlüğünü yürütmüş ve bu süre içinde yurtdışında 37 üniversite ile anlaşma imzalanmıştır.
2004 6 Ağostos 2004 tarihinde Kültür-Sanat-Basın-Yayın-Tanıtım-Halkla ilişkiler ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcılığı görevine ikinci kez atandı.
2004 24 Haziran-12 Ekim 2004 tarihleri arasında, Afyon/uhut Atatürk Evi 'Kurtuluş Savaşı Panaroması projesini gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında , 15 adet büyük boyutlu kompozisyon yapılmış ve 11 adeti şuhut Atatürk Evine sürekli sergilenmek üzere yerletirilmiştir.
2006 Ayan 'Resim Sanatımızda insani Bir Duyarlık: Nedim Günsür kitap metnini yazmış ve bu yayın 15 Kasım-30 Aralık 2006 tarihleri arasında Sanat Kültür Merkezi Kibele Sanat Galerisinde açılan Nedim Günsür Sergi Kataloğu/kitabında yayınlanmıştır .Sanatçı, 1973 yılından günümüze dek yurtiçi ve yurtdışında üçyüz civarında karma sergiye katıldı.
İlki 1977'de olmak üzere istanbul, izmir, Ankara, Eskişehir, Adana, Konya, Volda (Norveç) ve Londra (ingiltere)'da otuza yakın Kişisel Sergi açtı ve biri şiir dalında olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Ayan 1986 sonrasında hiçbir yarışmalar sergiye katılmamıştır.

Sanatçı, halen M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Üğretim Üyelik görevini sürdürmekte ve çalışmalarını istanbulda sürdürmektedir.


Serginizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.comİletişim             Hizmetlerimiz             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi