sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Sanatçılar Güncel Sergisi Olan Sanatçılar


Şakir Eczacıbaşı


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler    Görseller

Metinler    Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay   
Metin_detay    Özgeçmiş    Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay   
Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay   
Metin_detay   


Akan Zamana Karşı Koyan Fotoğraflar - Kaya Özsezgin, 1983

Akan Zamana Karşı Koyan Fotoğraflar

Kaya Özsezgin, 1983

… Şakir Eczacıbaşı, başka fotoğraflarında da görüldüğü gibi, karşısındaki konuya şematik bir görsellik açısından yaklaşamıyor; bütünle ayrıntı, ışıkla gölge, kavisle düz çizgi, açıkla koyu arasındaki ilintilere, fotoğrafın temel malzemesi gözüyle bakıyor. Amacı, bir görüntüyü zamanın sürekliliği içinde kavramak ve yansıtmak değil; yaşamın kaçıp giden ve ancak uzun boylu gözlenebildiği zaman tadına varılabilen anlık izlenimlerini bulup yakalamaya çalışıyor o. Sözün kısası, bir görüntü avcısı gibi davranmayı seviyor. Yeterince sabırlı ve gönüllü. Temel anlamın, birbirini kısa aralıklarla izleyen iki hareket arasındaki ayrıntıda saklı olduğuna ve ancak bu anlamın yakalanması halinde böyle bir fotoğrafın gerçek işlevini bulabileceğine inanıyor.

Öte yandan özensiz ve gelişigüzel bir yaşam biçiminin seçilmesinde, kendi insanımıza özgü nice değerin de elde edilebileceği inancı, onun gözlemini yönlendiren etkenler arasında önemli bir yer tutuyor olsa gerek. Batılı'nın Fauve dediği rengin daniskası onun fotoğraflarında içten bir dünyayı biçimlendiren başlıca göstergelerden biri olarak ele alınmışsa, kökeni halk sanatlarının geleneksel tavrını dışa vurmakta saklıdır bu davranışın.

Halkın bezeme zevki ve boya anlayışı, onun fotoğraflarında biraz da günümüz arabesk modasının bir uzantısı gibi karşımıza çıkmaktadır. Gecekondu yaşamı, bu modanın alacalı bulacalı çeşnisiyle fazlaca iç içe görünmektedir bu fotoğraflarda. Köyden ve kasabadan büyük kente göçün yarattığı kültürel ve yaşamsal bunalımı, bir fotoğrafta yansıyabilecek en açık seçik görünümleriyle onun gözlemlediği kesitlerde bulabilmekteyiz. Hiç değilse bir çeyrek yüzyıla yakın zamandır çevremizde oluşan sağlıksız büyümenin yöresel ve geleneksel değerleri bir çırpıda nasıl alıp götürdüğünü incelemek isteyen bir toplumbilimci, sanırım Eczacıbaşı'nın bu konuya ilişkin fotoğraflar dizisine de bir göz atmak gereğini duyacaktır. Geçen zamanın birtakım değerleri de peşinden sürükleyip götürdüğünü somut biçimde anlatabilmek için, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Özer'in deyişiyle devinimi yansıtan "kinetik" fotoğraflarda karar kılmış. Kuşkusuz devinimin en güzeli de, bu tür fotoğrafların büyük bir bölümüne kaynaklık yapmış olan İstanbul ve çevresinde izlenebilirdi. Yaşam trafiğinin zaman kavramını nerdeyse bir oldubittiye getirdiği bu kentimizde, her şey o kadar büyük bir hızla birbiri üstüne apanıyor ki, oradan birtakım ayrıntıları fotoğraf karelerine geçirebilmek için, Şakir Eczacıbaşı'nın atak maharetine sahip olmak gerekirdi. O, söz konusu bu maharetini bir dizi fotoğrafla kalıcı kılmayı başarmaktadır.


Serginizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.comİletişim             Hizmetlerimiz             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi