sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Sanatçılar Güncel Sergisi Olan Sanatçılar


Altan Çelem


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler    Görseller

Kişisel Sergiler    Karma Sergiler    Ödüller    Metinler    Metin_detay   
Metin_detay    Metin_detay    Metin_detay    Özgeçmiş   


Altan Çelem - Sezer Tansuğ

Altan Çelem

Sezer Tansuğ

Altan Çelem’de açık ve yalın bir mizah keyfiyle oluşturulan kapalı, simgesel bir anlatım, çağdaş, güncel yaşantılar süreciyle medya ortamı arasındaki ilintilere gizli göndermeler bile kapsayan satirik bir eleştiriye yönelmiş. Resmin figüratif alana özgün bir katkı amaçlayan boyutu, mekanı belirleyen yüzeyler ve nesnelere öylesine uyum sağlamış ki, reel gözlem sınırlarının kat kat aşıldığı bir tasarım çabası, motif simgeleriyle insan ilişkileri arasından varolanın zihinsel ve ruhsal müdahaleyle resme yansıtıldığı modern deformasyon koşulları ile özgürce bütünleşmiş.

Altan Çelem’de figüratif modellerin irdelenmesi, dramatik tasarımların çarpıtılmış suret kategorilerine mizahçı bir göz kırpmadan ibaret. Ancak belli tercihler olduğu anlaşılan nesne ve motif sözcükleriyle figür birimleri arasında kurulan alışveriş, grotesk bir hiddetten yoksunluk anlamına gelmiyor. Aksine Altan Çelem’in nitelikli bir üslubun tazeliğini araştırmasında, daha önceki figür üslublarıyla savaşan bir hesaplaşma var. Figüratif oluşumların devingen ya da durağan tüm görünümlerinde, bir hiddet kıpırtısı seziliyor ve Altan Çelem bu hesaplaşmadan kendi geleceğini belirleyen bir mesaj üslubu üretmek istiyor. Çelem’in resmi bin parçaya bölünmüş bir televizyon ekranı gibi. Bir satir ve bir parodi olarak belki, ama dolaylı ve gizemli bir mesaj üslubu yaratmak istediği de belli. Resimsel alanda, hangi akım adı altında olursa olsun, geleneksel realizmin süregiden katılığı, dogması belki yeni yeni açılıp ferahlıyor. Resimsel ‘fiction’lar oluşacak, yani o gözden yitirilmiş boyutlar belki yeni yeni keşfedilecek. Medyayı, uzayı, uluslararasını keşfe çıkalım diyenler, belki şimdi kendi gerçek ortamları, kendi tercihleri ve kendi uluslarını keşfe çıkmış olmaktan başka bir yolda olmadıklarını da görüp anlayacaklar. O yitirilmiş boyutun kendilerinde durup durduğunu da farkedecekler.


Serginizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.comİletişim             Hizmetlerimiz             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi