sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Sanatçılar Güncel Sergisi Olan Sanatçılar


Ahmet Şekür


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler    Görseller

Özgeçmiş   
1856 doğumlu, Emin Bey ve Hüsnü Melek Hanım’ın oğullarıdır.
1875 yılında Mekteb-i Harbiye’den mezun olur. Aynı yıl bu okula tarama ve meç muallimi olarak atanır.
1888 tarihli salnamede Şekür’ün binbaşı olarak ve 1894 tarihli Mirat-ı Harbiye’de Kaymakam olarak Harbiye’nin meç ve harita hocası olduğu belirtilir. “(Şekür Efendi Nur’u Osmaniye) 1895 yılında altın ve gümüş imtiyaz madalyalarıyla taltif edilir.
1898’de Harbiye’deki öğretmenliğine ek olarak Meclis-i Muarif-i Askeriye azalığına tayin olur. Osmanî, Mecidi; altın ve seniye madalyalarıyla da taltif edilir. Hoca Ali Rıza’nın çok beğendiği ve onun hakkında büyük ümitler beslediği talebelerindendir”.

Bu bilgileri Sami Yetik şu satırlarla doğrular: “Resim müzemizde eserleri bulunan Kaymakam Şekür, Harbiye Mektebi meç ve iskrim muallimi olarak tanınmış, resimle de iştigal ettiği söylenir bir zattı”. (Yetik, 1940, s.84). İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde bulunan, Lefke Kasabasından Görünüm adlı 19. yüzyıl sonuna tarihlenen resim, Pertev Boyar’ın 1948 tarihli Türk Ressamları kitabının 58. sayfasında basılı bulunmaktadır. Bu resim Asker ressamların fotoğraf karşısında çalıştıkları düşüncesinin başlamasına ve bu konunun kanıtlanmasına yol açan bir çalışma olarak da önem taşır.

İstanbul Üniversitesi Kitaplığı’ndaki araştırmalarımızda “Lefke Kasabası” adlı yapıtın fotodan yapıldığını saptadığımız Ahmet Şekür’ü baskı resim ve foto gibi araçlardan kaynaklanan sanatçılar arasında görmemiz doğaldır. Bu durum genellikle (...) meslek etüdü için yurtdışına çıkmamış sanatçıların bir özelliğidir. Ancak bu araçların olanaklarını yakalayabilmek, mesleki bilgi ve deneyimlerini üstün beceri düzeyine ulaştırmış yeteneklere özgüdür.

1890 yıllarının koşullarında çekilmiş bu foto, bize derinliklerden ve yeterli netlikten uzak görünmektedir. Kaymakam Şekür askeri okullarda öğrendiği bilgilerle, seçtiği ya da kendisine verilmiş olan geniş mekânlı panoramik bir kasaba fotosunu hareket noktası olarak ele alıyor.” (Çoker, 1983, s.5) Dönemin resim anlayışı içinde ele alındığında inanılmaz bir kompozisyon düzeni ve perspektif anlayışı yansıtan Şekür, resimlerinin altyapısında fotoğrafların varlığı açıkça belli olmaktadır.

Ahmet Şekür’ün Kâğıthane Deresi resmi de asker ressamların duyarlığını yansıtan resimlere imza attığını kanıtlamaktadır. “Düzce Ovası” ve “Bursa Ovası” adlı tablolarını, fotoğraftan yararlanarak yaptı. Kâğıthane köşklerini resimlerine konu edindi.

Yapıtları İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ndedir. 1-Lefke Kasabası (Sakarya Nehri) Tuval üzerine yağlıboya 89x116,5 cm. 2- Bursa’dan Çekirge Tuval üzerine yağlıboya 73x99 cm. 3- Kağıthane Deresi Tuval üzerine yağlıboya 69.5x100cm.Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.com

İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi