sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Sanatçılar Güncel Sergisi Olan Sanatçılar


Remzi Savaş


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler    Görseller

Özgeçmiş   
1947 yılında Uşak’da doğdu.
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının açtığı yarışma sınavını kazanarak, Fransa’da heykel dalında uzmanlık eğitimi (1969-1970), Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil öğrenimi gördü. Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Heykel Bölümü’nü bitirdi.
1974-1975’de Paris Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Plastik Madde Sanatları Bölümü’nde çalıştı.
1987’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde doçent,
1993’de profesör oldu.

Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün kuruculuğunu yapan sanatçının serbest anlayışta oluşturduğu heykellerinde, simge-mesaj ilişkisini kavramsal açıdan yorumlayıcı bir görüş ağır basar. Heykelin bir sanat nesnesi olarak, özerk yapılanma süreciyle bağımlı bir kimlik taşıdığı ve bu kimliğin, sanatçı yorumuyla biçimlenebileceği yolundaki inancı, heykellerine büyük ölçüde yansımaktadır.

Heykelde, özgür estetik işlevin, orta kuşak temsilcileri arasında yer alan sanatçı Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

sergirehberi@gmail.com
İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi