sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Mekanlar   •   Müzeler   •   Galeriler   •   Sergi Salonları   •   Geçici Mekanlar


SALT Beyoğlu


İstiklal Cad. No: 136
Galatasaray Beyoğlu İstanbul


www.saltonline.org


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler

Misyon    Hakkında    Ulaşım   


| Misyon


NEDEN SALT

Hedefimiz, yenilikçi ve paylaşımcı düşünceler üretmek... Tek başımıza değil, sivil toplum örgütlerinden deneysel proje üretenlere kültür adına çalışan tüm katılımcılarla birlikte var olmak; teknoloji, sanat ve tasarımı disiplinlerarası bir anlayışla kullanarak alışılmışın ötesine geçmek ve sınırları zorlamak istiyoruz...

Biliyoruz ki düşünmeden öğrenilemez. Bu yüzden hazır ve ezberlenmiş cevapların yerine, deneyerek ve hep birlikte yaşayarak ilerlemek istiyoruz. Diyalog kurmak, her şeyi yeniden yorumlamak istiyoruz. Merak etmek, sorgulamak, tartışmak, heyecan duymak ve öğrenmek istiyoruz. Tek bir konuya bağlı kalmadan ve kendimizi tekrarlamadan, sürekli yenilenmek, yeni konuları birlikte yorumlamak istiyoruz. Bu yüzden salt sergi yapmayacağız, salt arşiv oluşturmayacağız, salt toplantı düzenlemeyeceğiz, salt kitap yayımlamayacağız. Bu yüzden müze, sergi mekanı, kütüphane, sanat merkezi, sinema ya da araştırma merkezi değiliz. Bütün bunları bünyesinde bulunduran kendine özgü bir kurumuz.

Salt kendimize benziyoruz. Dönüşen, dönüştüren, sürekli yenilenen bir kurum… Bu nedenle logomuz yok, onun yerine salt bize özgü bir yazı karakterimiz var. SALT gibi açık, paylaşımcı ve dinamik olan yazı karakteri, kullanıldığı her yerde logonun görevini üstlenecek. Kurumun ismini her türlü iletişimde öne çıkarmak üzere SALT için özel olarak tasarlanan yazı karakterinin adı Kraliçe. Yazı karakterinin S, A, L ve T harfleri, periyodik olarak farklı tasarımcılar tarafından yeniden yorumlanacak, sürekli değişecek. Böylece herkes kendi “SALT”ını yaratabilecek.

SALT’ı Garanti Bankası kurdu. Güncel sanattan iktisat tarihine, mimarlıktan tasarım ve kent yaşamına kadar farklı alanlarda hizmet veren kurumlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortaya çıkardığı bu yeni oluşumu Türkiye’nin hizmetine sundu. Temelini Garanti Bankası inşa etti, devamını hep birlikte oluşturmak, yorumlamak ve paylaşmak istiyoruz


Serginizi
burada duyurabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

sergirehberi@gmail.comİletişim             Hizmetlerimiz             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi