sergirehberi.com

 
SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Haftanın Sergileri  •  Güncel Sergiler  •  Gelecek Sergiler  •  Geçmiş Sergiler

Postmodern Ağıtlar
Aysel 
Alver

Sergisi07.01.2011 - 05.02.2011Galeri Artist - Ankara 
 

Cinnah Cad. No: 66 D: 2
Merkez Çankaya Ankara


Genel Bilgi


Genel Bilgi


Aysel Alver / ‘’Postmodern Ağıtlar’’

Modernizmin, iç dinamiklerinden doğan, kendi sonunu hazırlayan trajedisi olarak ortaya çıkan postmodernizm, ilk dönemlerinde yakıcı biçimde görülen eleştirel tutumunu giderek ‘danışıklı dövüş’ tavrına dönüştürerek kapitalist sistem anlayışına entegre oluşuyla sıradanlaşır; kitschi eleştirirken kitschleşmiştir. Kültür endüstrileşmesi sürecine yönelik yapılan eleştirel sanat çalışmaları milyon dolarlarla değerlein biçildiği bir mecrayı ortaya çıkarmıştır.

Bu dönemde çok parçalı bir dokudan oluşan ve bulanıklaşan sanat ortamında yürütülen tartışmalar, yozlaşmakta olan toplum düzleminde karamsar bir tablo çizen söylemlere ve bu söylemleri destekleyen sanat hareketlerine evrilirken, Donald Kuspit, sanatın öldüğü noktasına varan tartışmalara ‘yeni-eski’ ustalar’ söylemi ile bugünün sanat anlayışında yeni bir yola işaret etmiştir; Kuspit eskinin hümanizmi ve yeteneği ile bugünün eleştirel aklının bir araya geldiği bir süreci anlatır.

Geleneklere ait değerlerin yerinden edildiği bu dönemde sanat alanında varoluşunun kökenleri sanatın varlık gösterdiği ilk zamanlarına dayanan bir çeşit vazgeçilmez bir değer olan figür de modern döneme ait bir form olarak görülmekte olup terk edilmek istenmiştir; ancak buna karşı olarak Postmodern Ağıtlar sergisinde Matisse’in 1907 yılında Lorenzetti’ ye ait büyük boyutlu dans eden figürlerin bulunduğu freskinden etkilenerek resmettiği, her biri izleyiciye dönük düz mavi-yeşil bir fon üzerindeki beş adet kırmızı figürü referans alarak modüle edilmiş 5 adet heykelden oluşmaktadır. Belirgin bir biçimde notaların dizilişlerini andıran figürler tarihsel açısından önemli bir olgunlaşma ve aydınlanma dönemine işaret ederlerken, modern döneme ait dansı ile adeta kendi iç dinamiklerinin hazırladığı sona yapılan bir trajik ağıtın ritmini taşır gibidirler.

Aynı mekanda video tekniği ile Asya’ya özgü bir çalgı olan ağız kopuzu ile stand üzerinde sanatçı tarafından çalınan ağıt, figürlere eşlik etmektedir. Bu sergide modernin yerinden edilen değerleri postmodernizme yapılan bir eleştiri ile yerine konmak istenmiştir. ‘Postmodern Ağıtlar’ Boudrillard’ın dile getirdiği gibi eski estetik değerlere duyulan bir özlemdir.

Aysel Alver

Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

sergirehberi@gmail.com
İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi