sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Mekanlar   •   Müzeler   •   Galeriler   •   Sergi Salonları   •   Geçici Mekanlar


Versus Art Project


Gazeteci Erol Dernek Sok. No: 11/3 Hanif Han
Galatasaray Beyoğlu İstanbul

212-258 14 14


www.versusartproject.com


SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler

Hakkında    Ulaşım   


| Hakkinda
Sosyal Antropoloji ve Arkeoloji’ye göre , insanlığın hayata dair meseleleri , diğer canlılara göre daha incelikli çözümleme süreci 150 bin yıldan eskidir. Pirimatlardan gerçek kopuş “simgesel” düşünebilme yeteneği ile gerçekleşmiştir. Nörobiyoloji de beynin bilinçli karar verme bölgesi , pirefrontal korteks , beynin diğer bölgeleri ile de temas kurarak karar verirken , her insan da ve her toplumda farklı yoğunlukta deneyimlenen , farklı sezgi, zevk ve duyguları da bu sürece dahil eder. “Karar verme bir ikilem karşısında ortaya çıkan sezgiden ibarettir.”

Duyumsayarak refleks gösterme süreci ile kavrayarak karar verme süreci hem biyolojik-fiziksel hem de sosyal anlamda farklı yapılanmaları geliştirmiştir. Bu ikilemin evrimine dayanarak:

Estetik alan , aklın mükemmelliğinden pay alan , ama ona rağmen ve ona Karşı (Versus) oluşan bir varoluş alanıdır diyebiliriz.

Aklın algı dünyamızın üzerine kendini inşa etme sürecinin hegamonyasına karşılık duyumsanırlığın özgürlük talebidir bu alan. Yanlışlıkların öngörüsü, uyarıcısı, güvencesi, alternatifidir.

Gündelik hayatımızın, farkında olmadığımız önyargılı düşünme (habitus) ve davranma alışkanlıklarını görünür kılma , eleştirebilme aralığıdır. Bu karşıtlık “ötekini” anlayabilme, konuşabilme olgunluğudur. Kamusallığı demokratik kılan, “ben” olabilmenin temel taşı farklı düşünebilmeyi motive etmektir.

Karşı (Versus) olmak, ölüm (lülük) karşısında yaşamı savunabilme zerafetidir. Yani ”sanat”tır.

Biz, bu “güzel” lik için biraraya geldik,

Saygılarımızla

Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

sergirehberi@gmail.com
İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi