sergirehberi.com


SERGİ         SANATÇI         MEKAN
Tüm Mekanlar   •   Müzeler   •   Galeriler   •   Sergi Salonları   •   Geçici Mekanlar


KAV Sanat Galerisi


Turan Güneş Bulv. Konrad Adenauer Cad. No: 61
Sancak Çankaya Ankara

312-491 22 32


www.kavakfi.org.tr


Pazar günü hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.SergiRehberi Arşivinden:
Güncel Sergi    Gelecek Sergi    Geçmiş Sergiler

Hakkında    Ulaşım   


KAV Sanat Galerisi | Hakkinda


KAV Sanat Galerisi

Bir ulusu meydana getiren unsurların başında, dil, tarih ve kültür birliği gelmektedir. Kültür bir milletin geçmişi ile geleceği arasında köprü olan, geçmişten getirdiği birikimleri geleceğe aktaran bir unsur olması bakımından önemli olup en genel tarifi ile insanın bütün hayatını ilgilendiren her olgudur denilebilir. Sanat kültür kavramının içerisindeki en önemli öğedir.

Lider olmak bir sözüyle veya bir işaretiyle kitleleri peşinden sürüklemek, çok büyük zaferlere imza atmak her insana mahsus bir durum değildir. Mustafa Kemal Atatürk, yok olmak üzere olan bir ulusu yeniden şaha kaldırarak, ona gerçek kimlik ve kişiliğini kazandırması bakımından tarihin yetiştirdiği en büyük liderler arasında ilk sırayı alır. Atatürk'ü birçok yönüyle tanıtan, onun hayat anlayışı, liderliği. devlet adamlığı üzerinde duran yüzlerce eserin hemen hemen tamamında Atatürk’ün sanat anlayışı üzerinde de durulur. Atatürk’ün, yeni Türkiye’yi geliştirmesinde hâkim olan ruh ve düşünce, sanat düşüncesi gibi, evrensel etkilidir.

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri kısaca anlatabilmek için birkaç sözü yeterli olacaktır.

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

"Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”

Tüm bunlardan feyz alarak yola çıkan KAV bünyesindeki KAV Sanat Galerisi etkinlikleri ile iki temel misyon üstlenmektedir. Bunlardan birincisi sergiler, seminer ve konferanslar, eğitimler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinlikle sanata olan ilgiyi artırmak, sanat ve sanatseverlerin buluşmasını sağlamak ve sanatsal kavramların daha çok tartışılmasına zemin hazırlamak olup, ikincisi ise tüm bu sanat olaylarından elde edeceği geliri öğrenim hayatında başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere burs vererek destek olmaktır.

Serginizi / Etkinliğinizi
burada duyurabilirsiniz...

sergirehberi@gmail.com
İletişim             Üyelik/Hizmetler             Gizlilik Politikası             Kullanıcı Sözleşmesi